Leadership

Pashupati Group

Our Esteemed Promoters

  • Mitesh Parikh

  • Bhavesh Patel

  • Ashish Trivedi

  • Dakshesh Patel

  • Mukesh Patel

  • Urdip Brahmbhatt

  • Haresh Shah

  • Tushar Trivedi

  • Chirag Desai

  • Ashish Patel